dnes je: 25. apríl 2017 (utorok)
Divadlo    Ľudia    Inscenácie    Program

ciara

Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina

buratino_we_banner_190x266.png

Programový plagát

maj2017_banner_web.png

Divadelné noviny

dn_xv_2_banner_web.png

Audiencia

audiencia_banner190x266.png

Eugen Onegin

eugen_onegin_banner_we_190x266.png

Psie srdce

psie_srdce_banner_web.png

Odpískané

odpiskane_banner_web_190x266.png

Budulínček

budulincek_web_banner_190x266.png

Revízor

revizor_web_banner_190x266.png

Dobrú, mami

dobru,_mami_banner_web_190x266.png

Všetko najlepšie!

cooney_banner_web_190x266px.png

Jana z Arku

jana_z_arku_banner_web_190x266.jpg

Hostina dravcov

hostina_dravcov_banner_web_190x266_px.jpg

Obchod na korze

obchod_na_korze_web_banner.jpg

Ženba

zenba_banner.jpg

Darčeková poukážka

darcekova_poukazka_sezona_2015_-_2016_web.png

Odmeňujeme verných divákov

karta_divaka_web.png

Monitoring divadiel

monitoring_divadiel_logo_web.jpg

Partner DJZ

Potrebujete plugin na prehravanie flash videa  • História
divadlo
  Na pôde mesta Prešov sa divadlo hralo už
  v sedemnástom storočí - v latinčine,
  maďarčine, nemčine, slovenčine, ba aj
  v šarištine. Okrem zájazdových divadiel,
  ktoré v Prešove často vystupovali, sa darilo
  aj amatérskemu divadlu. Práve jeden
  z amatérskych spolkov - spolok Záborský -
  sa stal ohnivkom spojenia ochotníckeho
  divadla s profesionálnym.


Divadelný súbor Jonáša Záborského v Prešove pri Miestnom odbore Matice slovenskej vznikol krátko po odchode Slovenského ľudového divadla z mesta (1941). Iniciátormi boli riaditeľ rozhlasovej odbočky Anton Prídavok, predseda Matice slovenskej Alfonz Zauner, profesor Obchodnej akadémie František Rell, architekt, a potom prvý a vytrvalý scénograf Martin Brezina.

Prípravný výbor Družstva Slovenského divadla zasadal dňa 24. mája 1943. Valné zhromaždenie DSD dňa 21. júna 1943 prijalo stanovy a menovalo správu Družstva. 1. decembra 1943 bol do funkcie riaditeľa vymenovaný Andrej Chmelko.

Oficiálne bolo Slovenské divadlo v Prešove otvorené 30. januára 1944 v zrenovovanom Mestskom divadle (terajšia Historická budova DJZ) slávnostnou premiérou hry Ferka Urbánka Škriatok.
I keď divadlo začínalo ako činoherné, zakrátko sa na programoch začali objavovať tituly hudobných diel, čo viedlo v roku 1948 k vzniku novej samostatnej umelecko-interpretačnej zložky - súboru spevohry. Prvá spevoherná premiéra, Poľská krv Oskara Nedbala, sa konala 13. októbra 1948. Dramaturgia spevohry systematicky siahala nielen po tvorbe klasických velikánov operety, ale sledovala všetky nové trendy. Od 60-tych rokov priniesla muzikály a ponúkla aj niekoľko pokusov slovenskej pôvodnej tvorby.

Od 1. januára 1951 vstúpilo do platnosti Uznesenie Krajského národného výboru v Prešove, ktorým sa uskutočnilo prevzatie Slovenského divadla v Prešove ako príspevkovej organizácie do vlastníctva a správy KNV. Došlo aj k zmene názvu na Krajové slovenské divadlo v Prešove.

Dňa 8. mája 1954 nadobúda právnu účinnosť premenovanie Krajového slovenského divadla v Prešove na Divadlo Jonáša Záborského po významnom (ale i kontroverznom) slovenskom dramatikovi, historikovi a kňazovi Jonášovi Záborskom.

V roku 1969 boli reorganizáciou štátnej správy zrušené KNV, čím sa DJZ dostalo pod správu Ministerstva kultúry SR. Koncom roku 1978 bolo rozhodnuté, že k DJZ od 1. januára 1980 pribudne nový súbor v Spišskej Novej Vsi - Pobočná scéna DJZ, súbor pre deti a mládež. Prvou premiérou súboru DaM bola dňa 11. januára 1980 inscenácia hry Ženský zákon Jozefa Gregora Tajovského.

hlavna budova
Od 70-tych rokov jednou z dôležitých charakteristík smerovania činohry bolo priam pravidelné uvádzanie nových slovenských titulov. Aj preto sa od roku 1989 stalo DJZ miestom, kde sa uskutočnilo niekoľko
ročníkov Festivalu inscenácií pôvodných slovenských hier.

V 70-tych rokoch sa objavili i prvé pokusy
o štúdiovú tvorbu, ktorou sa oba súbory snažili etablovať aj na pôde netradičných divadelných priestorov, titulov a koncepcií. Svojím spôsobom bol pokračovaním týchto ambícií a zároveň i hľadaním nových ciest (po presťahovaní sa súborov do novej budovy DJZ ) v 90-tych rokoch unikátny divadelný experimentálny projekt režiséra Petra Scherhaufera Kemu ce treba, Kde leží naša bieda a Bocatius 98 - Open air environment.

O tom, že Prešov je divadelným mestom, svedčili aj celoštátne divadelné festivaly, ktorých organizovanie a hostiteľské povinnosti DJZ vždy bravúrne zvládlo. Úspešne sa prezentovalo aj na zájazdoch v Rakúsku, Poľsku, Maďarsku, Rusku, v štátoch bývalej Juhoslávie, v Nemecku, vo Švajčiarsku, Dánsku, Luxembursku, či Taliansku. Zaujímavá bola i vzájomná spolupráca s divadlom Theater Aufstand v rakúskom Welse (spoločné naštudovanie opery Wolfganga Amadea Mozarta Čarovná flauta v roku 1993), rovnako ako hosťovanie zahraničných umelcov v činohre i v spevohre.

Divadlo sucasne  Dňa 14. septembra 1990 bola otvorená nová
  budova DJZ, prvá špecializovaná budova
  divadla na Slovensku v histórii Československa
  s očakávaním, že Historická budova DJZ
  poslúži po rekonštrukcii divadlu aj prvému
  slovenskému divadelnému múzeu. Pobočná
  scéna v Spišskej Novej Vsi sa osamostatnila
  1. januára 1992 a vzniklo Spišské divadlo.

1. januára 1996 sa zlúčili Divadlo Jonáša Záborského v Prešove a Divadlo Janka Borodáča v Košiciach, čím vzniklo Východoslovenské divadlo, ktoré malo spolu 4 súbory - súbor činohry, spevohry, opery a baletu. 1. októbra 1996 bolo VD premenované na Východoslovenské štátne divadlo v Košiciach.

Dňa 1. júla 1999 bolo znovu zriadené Divadlo Jonáša Záborského v Prešove a jeho zriaďovateľom sa stal Krajský úrad v Prešove. Dňa 1. apríla 2002 bolo Divadlo Jonáša Záborského v Prešove preradené do zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu Prešovského samosprávneho kraja v Prešove.

Dňa 27. júna 2005 boli uskutočnené zmeny organizačnej štruktúry a schválený nový Organizačný poriadok DJZ, ktorý nadobudol platnosť 1. júla 2005. Zrušili sa obidva samostatné umelecké útvary - činohra a spevohra a vznikol nový – útvar umelecký. Od 23. júna 2004 post riaditeľa DJZ zastáva Mgr. Ján Hanzo.

Chcem dostávať program DJZ
na e-mailovú adresu:

Facebook   facebook

25. 04. 2017(utorok)
o 10:00

Revízor

ciara

26. 04. 2017(streda)
o 18:30
15. repríza
Odpískané

ciara

27. 04. 2017(štvrtok)
o 18:30

Všetko najlepšie!

ciara

28. 04. 2017(piatok)
o 18:30

Audiencia

ciara

02. 05. 2017(utorok)
o 18:30
vypredané
Ženba

ciara

03. 05. 2017(streda)
o 18:30

Obchod na korze

ciara

04. 05. 2017(štvrtok)
o 18:30
platí 50% zľava na karty Euro26/ISIC/ITIC
Dobrú, mami

ciara

05. 05. 2017(piatok)
o 10:00
verejná generálka
Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina

ciara

05. 05. 2017(piatok)
o 18:30

Odpískané

ciara

07. 05. 2017(nedeľa)
o 16:00
premiéra
Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina

ciara

09. 05. 2017(utorok)
o 18:30

Eugen Onegin

ciara

10. 05. 2017(streda)
o 10:00

Eugen Onegin

ciara

10. 05. 2017(streda)
o 18:30
platí 50% zľava na karty Euro26/ISIC/ITIC
Psie srdce

ciara

11. 05. 2017(štvrtok)
o 10:00

Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina

ciara

11. 05. 2017(štvrtok)
o 16:00

Klub priateľov DJZ

ciara

11. 05. 2017(štvrtok)
o 18:30

Audiencia

ciara

12. 05. 2017(piatok)
o 18:30

Eugen Onegin

ciara

12. 05. 2017(piatok)
o 18:30
folklórny koncert
Kráčali pod nami

ciara

14. 05. 2017(nedeľa)
o 16:00
folklórny koncert
Kráčali pod nami

ciara

15. 05. 2017(pondelok)
o 18:30

Revízor

ciara

16. 05. 2017(utorok)
o 10:00

Jana z Arku

ciara

17. 05. 2017(streda)
o 09:30
35. repríza
Revízor

ciara

17. 05. 2017(streda)
o 19:00
v Bábkovom divadle na Rázcestí, Banská Bystrica
Audiencia

ciara

18. 05. 2017(štvrtok)
o 10:00
v Bábkovom divadle na Rázcestí, Banská Bystrica
Audiencia

ciara

19. 05. 2017(piatok)
o 18:30

Jana z Arku

ciara

20. 05. 2017(sobota)
o 18:30
koncert
Galakoncert Hany Zagorovej

ciara

22. 05. 2017(pondelok)
o 18:30
platí 50% zľava na karty Euro26/ISIC/ITIC
Hostina dravcov

ciara

23. 05. 2017(utorok)
o 10:00

Jana z Arku

ciara

24. 05. 2017(streda)
o 10:00

Revízor

ciara

25. 05. 2017(štvrtok)
o 10:00

Všetko najlepšie!

ciara

26. 05. 2017(piatok)
o 18:30

Všetko najlepšie!

ciara

28. 05. 2017(nedeľa)
o 16:00
105. repríza
Všetko najlepšie!

ciara

28. 05. 2017(nedeľa)
o 18:30
hosťujúce predstavenie
Bláznove zápisky

ciara

29. 05. 2017(pondelok)
o 10:00
hosťujúce predstavenie
Bláznove zápisky

ciara

29. 05. 2017(pondelok)
o 10:00

Všetko najlepšie!

ciara

30. 05. 2017(utorok)
o 10:00

Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina

ciara

31. 05. 2017(streda)
o 10:00

Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina

ciara

31. 05. 2017(streda)
o 18:30
platí 50% zľava na karty Euro26/ISIC/ITIC
Dobrú, mami

ciara

02. 06. 2017(piatok)
o 18:30

Eugen Onegin

ciara

04. 06. 2017(nedeľa)
o 17:00
v rámci akcie Deň otvorených dverí 2017
Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina

ciara

05. 06. 2017(pondelok)
o 18:30

Audiencia

ciara

06. 06. 2017(utorok)
o 18:30
40. repríza
Obchod na korze

ciara

07. 06. 2017(streda)
o 18:30

Všetko najlepšie!

ciara

08. 06. 2017(štvrtok)
o 18:30

Psie srdce

ciara

09. 06. 2017(piatok)
o 18:30
I. derniéra
Jana z Arku

ciara

18. 06. 2017(nedeľa)
o 18:30
II. derniéra
Jana z Arku

ciara

23. 06. 2017(piatok)
o 18:30
hosťujúce predstavenie
Klamstvo

ciara